Nyheder på jensendok.dk

  • NU NÆRMERE VINTEREN SIG
  • Vinterforanstaltninger beskriver de foranstaltninger, som i særlig grad har betydning for, at vinterbyggeri kan gennemføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt – samt hvem, der har ansvaret for, at de enkelte foranstaltninger er gennemført og virker efter hensigten. Hent vejledningen om vinterforanstaltninger fra BAR-BA: http://www.bar-ba.dk/media/2367934/vinterforanstaltninger-nov-2013-print.pdf

  • NY ASBEST BEKENDTGØRELSE
  • Der er trådt en ny asbestbekendtgørelse i kraft 1. januar - BEK nr 1792 af 18/12/2015 Der er ikke sket ændringer i selve indholdet i bekendtgørelsen. Det drejer sig om tilpasninger til REACH mm. Hensigten med de justerede regler er dels at tilpasse reglerne i forhold til EU’s kemikalieforordning (REACH), dels at tydeliggøre implementeringen af allerede implementerede EU-direktiver om kemiske stoffer og materialer i arbejdsmiljøet. Link til den nye bekendtgørelse: http://arbejdstilsynet.dk/da/REGLER/Bekendtgorelser/A/asbest.aspx