NY ASBEST BEKENDTGØRELSE

Der er trådt en ny asbestbekendtgørelse i kraft 1. januar – BEK nr 1792 af 18/12/2015 Der er ikke sket ændringer i selve indholdet i bekendtgørelsen. Det drejer sig om tilpasninger til REACH mm.
Hensigten med de justerede regler er dels at tilpasse reglerne i forhold til EU’s kemikalieforordning (REACH), dels at tydeliggøre implementeringen af allerede implementerede EU-direktiver om kemiske stoffer og materialer i arbejdsmiljøet.

Link til den nye bekendtgørelse:
http://arbejdstilsynet.dk/da/REGLER/Bekendtgorelser/A/asbest.aspx